Nazaj
Nazaj

Strelovodi Franzi – Najboljša zaščita pred strelo!

Strelovodi Franzi - Najboljša zaščita pred strelo!

Strelovodi Franzi – pomislimo takrat, kadar vidimo, šviganje strel, grmenje.., da bi preprečili udar strele je strelovod najboljša zaščita pred strelo. Strela varovanega objekta ne poškoduje, oziroma omili škodo, ki bi nastala v primeru udara strele. Namen strelovoda Franzi je, da prepreči škodljive učinke na objekte, naprave in ljudi tako, da odvede elektrino v zemljo po predvidenih vodnikih. Ti fascinantni naravni pojav pa lahko s svojim hitrim nastankom in nepopisno močjo zagrenijo ali popolnoma spremenijo življenje. Naj bo vaš objekt pred strelo dobro zaščiten z Franzi strelovodi.

Proces nastanka in vrste strel

Strelovodi Franzi in proces nastanka strele

Udar strele ni trenuten pojav, ampak je celoten proces, ki se odvija v korakih. Zato je najboljša zaščita pred strelo strelovod. Nastanek strele se začne s ločevanjem nabojev v nevihtnem oblaku. Vrh nevihtnega oblaka je med 6 in 7 km nad zemljo pozitivno nabit, spodnji konec oblaka pa je na višini 3 do 4 km nabit negativno. Naboj, ki ga nosi spodnji del oblaka je dovolj velik, da povzroči med površjem zemlje in spodnjim slojem oblaka napetostno razliko, ki dosega od 20 pa celo do 100 milijonov voltov. Električna polja povzročajo ionizacijo zraka in električni preboj. Ob preboju stečejo negativni naboji z dna oblaka do površine zemlje v obliki strelnega bliska. Tla se torej ob udarcu strele negativno nabijejo. Sledi povratni udarec, kjer ob začetku tega teče tok 10.000 amperov, ob čemer je kakih 10 amperov, ki tečejo po hišni napeljavi, zanemarljivih. Zato so Franzi strelovodi najboljša zaščita pred strelo.

Moč strele

Poleg tega, da je strela človeku zelo nevarna, lahko naredi veliko škode tudi vašemu objektu. Strela lahko potuje s hitrostjo tudi do 220.000 km/h in dosega temperature do 30.000 °C. Moč strele je tako visoka, da lahko segreje materiale in nekatere celo stopi. Tako je strelovod na objektu nujen, saj v primeru strele odvede njeno energijo pod zemljo.

Nič čudnega torej, da skriva tako velik tok dovolj termične energije, da pregreje okoliški zrak, ki se potem eksplozivno razširi in sproži udarni val, ki ga slišimo kot grmenje.

Vrste strel

  • viličasta strela, ki je najpogostejša oblika strele
  • strele med oblaki samimi
  • razne manifestacije elektromagnetnega vrenja v oblaki med nevihto
  • krogelna strela, ki je največja skrivnost in se pojavlja takoj po bližnjem udaru strele kot žareča krogla, ki lebdi ali se premika nad ograjami, strehami oziroma celo vdira v hiše

Strela je naravni pojav, ki povzroči zanimanje množici ljudi. Sprašujemo se, kako nastane, kakšno moč ima in kaj naj storimo, da se zaščitimo pred njo, saj nam lahko v trenutku udara življenje obrne na glavo. Brez prave zaščite tvegamo, da bo strela, ki bi udarila v hišo ali ob njo, povzročila precej škode. Posledica udara je lahko tudi požar, ki na koncu naredi največjo škodo in ogroža življenje. Naj bo vaš dom pred strelo dobro zaščiten z strelovodi Franzi.

Strelovod in zaščita pred strelo

Strelovod je vaša zaščita pred strelo

Strele rade udarijo v drevje ali v objekte. Zakaj? Visoki predmeti približajo tla k nebu, s tem pa se poveča verjetnost, da bo strela končala ravno ob visokem predmetu. To tendenco je opazil že Benjamin Franklin s svojim znanstvenimi eksperimenti s papirnatimi letečimi zmaji leta 1752. Od tu je bil le še korak, da je na najvišjo točko strehe svoje hiše pritrdil kovinsko palico in jo s kovinsko žico povezal z zemljo – strelovod. Če strela udari v hišo, najverjetneje udari v najvišjo točko, od koder jo lahko speljemo preko strelnega voda v zemljo.

Njegov izum je prihranil veliko denarja in rešil mnoga življenja, saj na podobnih zamislih prevajanja udarcev strele temeljijo tudi najnovejše metode zaščite pred strelo – strelovodi. Naj bo vaš objekt pred strelo dobro zaščiten z Franzi strelovodi.

Strelovod

Strelovod je naprava za lovljenje in odvajanje strele v zemljo. Namen strelovoda je, da prepreči škodljive učinke
na objekte, naprave in ljudi tako, da odvede elektriko v zemljo po vodnikih. Dele strelovoda tvorijo kovinski vodniki. Največkrat so železni (pocinkani valjanec, Rf ali Al žica) ali bakreni (žica). Strelovod sestoji iz lovilnega sistema, odvodov in ozemljil. Lovilni sistem lovi strelo in jo vodi do odvodov. Sestavljajo ga kovinski vodniki, razporejeni
po strehi. Odvodi odvajajo strelo v ozemljilni sistem (navpični vodniki iz strehe do tal). Ozemljilo poskrbi za dober
in hiter prehod elektrine strele v okolico, za odvod in razporeditev električnega toka v zemljo. Dobro zaščitite vaš objekt z Franzi strelovodi.

Objekti izpostavljeni streli

Najbolj izpostavljeni so objekti, ki so na samem in na višini. Število zgradb brez zaščite pred strelo se je v zadnjih letih zmanjšalo, pa vendar se število poškodb zaradi strele povečuje, najbolj na tehnični opremi. Razlog: poleg klimatskih sprememb, zaradi katerih so udari strele pogostejši in niso več omejeni le na dva poletna meseca, je nameščena zaščita pred strelo pogosto neustrezna. Strokovno nameščen sistem strelovodne in prenapetostne zaščite bi tovrstno škodo lahko preprečil ali vsaj občutno zmanjšal. V bistvu je vedno smiselno opremiti stavbo s sodobnim sistemom strelovodne zaščite. Poleg sodi tudi prenapetostna zaščita – navsezadnje so udari strele vzrok za nastanek najvišjih napetosti v nizkonapetostnih porabniških omrežjih.

Sistemi strelovodne zaščite

Prenapetosti zaradi strele lahko dosežejo 100-kratno nazivno napetost! Sistemi strelovodne zaščite na stavbah so obvezni, če to zahtevajo regulatorne zahteve ali zakonski predpisi. Če zaščita pred strelo ni zadostna, direktni udari strele povzročijo požarno škodo na stavbi, pa tudi poškodbe televizijskih aparatov, telefonov itd. Tudi posredni udari strele v električne napeljave in naprave kot posledica kratkih stikov in prenapetosti, so lahko „zelo dragi“. Tehnični predpisi zahtevajo izvedbo sistemov strelovodne zaščite na objektih. Industrijske ali komercialne stavbe, seveda tudi potrebujejo posebno zaščito pred učinki strele. Vedno pogosteje tudi zavarovalnice zahtevajo namestitev sistemov strelovodne zaščite.

Vzdrževanje strelovoda

Ko strelovod postavimo, moramo tega tudi redno vzdrževati, saj lahko pride do njegovih okvar. Če želimo biti prepričani, da ta še deluje, moramo opravljati njegove redne meritve. Še posebej pa moramo strelovod preveriti, kadar bi bil poškodovan zaradi udarca strele.

Ne dovolite, da vas strela preseneti in uniči Vaše premoženje ali celo življenje!

Kontaktirajte Nas

Iz našega proizvodnega programa vam nudimo elemente strelovoda “FRANZI”, ki vas bodo varovali pred delovanjem strele. Franzi Strelovodi zadovoljujejo tehnične, arhitekturne, estetske in ekonomske pogoje.

Za več informacij, nakup ali nasvet nas kontaktirajte. Z veseljem vam bomo pomagali!

Zadnje Novice

Ogled Vseh Novic