Nazaj
Nazaj

Kakovostna zaščita pred strelo vsekakor ni odveč

Kakovostna zaščita pred strelo vsekakor ni odveč

Kakovostna zaščita pred strelo vsekakor velja, saj mora biti izvedba kakovostna in pravilna, zato premislek o kakovostni zaščiti vsekakor ni odveč.

INSTALACIJA STRELOVODA

S STRELOVODNO INSTALACIJO ZAŠČITIMO OBJEKT

S strelovodno instalacijo zaščitimo objekt pred neposrednim udarom strele. Strelovod, ki je izdelan v skladu z veljavnimi standardi tako ščiti objekt pred direktnim udarom strele, to pomeni, da se objekt v primeru udara strele ne poškoduje ali zgori. Vsekakor pa mora biti strelovodna instalacija pravilno izvedena. Treba je paziti na izbor materialov, iz katerih je strelovodna inštalacija izvedena. Postavitev strelovodnih vodnikov je odvisna od več dejavnikov: od oblike objekta, njegove višine, lokacije in drugih dejavnikov.

Strelovod ni modni dodatek! Vendar pa se lahko s smiselno izbranimi materiali in s pravo postavitvijo vpliv na videz objekta zmanjša. Če izberemo manj kakovostne materiale, lahko s tem poškodujemo kakšen drug del objekta. Zato so sodobni strelovodni vodniki strelovodne instalacije okrogli, nosilni elementi ustrezno zmanjšani, vse skupaj pa je izdelano iz kakovostnih materialov.

KAKOVOSTNA OZEMLJITEV

Kakovostna ozemljitev oziroma strelovodni sistem – instalacija mora biti priključena na kakovostno ozemljitev, da lahko uspešno odvede energijo udara strele. Potrebno je poudariti, da se vse prevečkrat v praksi ozemljitev izvaja z manj kakovostnimi materiali, saj je zakopano v zemlji in se ne vidi. Ravno ta misel je napačna. Če je izvedena ozemljitev iz nekakovostnih materialov pomeni, da bo v nekaj letih propadla. Ponavadi je takrat nad ozemljitvijo položeno tlakovano dvorišče ali asfaltna prevleka. Ko se kasneje ugotovi neustreznost ozemljila, z meritvijo je lahko popravilo ozemljila izredno neprijetno, tako z estetskega kot stroškovnega pogleda. Z izbiro kvalitetnejših materialov se takšnim neprijetnostim seveda izognemo. Pri izvajanju kakovostnega ozemljila velja omeniti še pomen pravilne oblike samega ozemljila. Zanka, ki je sklenjena okoli objekta je vedno najboljša rešitev.

Izvedba strelovodnega sistema – instalacija, ki je povezana po strehi objekta in ozemljilo zakopanim v zemlji, povzroča največ neprijetnosti investitorju, saj so te najbolj vidne. Te povezave so strelovodni odvodi in če se pri načrtovanju strelovodne inštalacije upošteva preostale segmente objekta, npr. odtočne cevi meteornih vod, se lahko strelovodni odvodni vodniki kar najbolj skrijejo in tako ne uničijo zgleda objekta.

KAKOVOSTNA ZAŠČITA

ZAŠČITA ELEKTRIČNIH NAPRAV

Kakovostna zaščita električnih naprav je zelo pomembna, zato kljub namestitvi strelovodne inštalacije lahko pride do poškodb električnih naprav v objektu. V primeru udara strele v neki bližnji objekt ali električno omrežje, lahko pride do poškodb teh naprav. Da uspešno zaščitimo električne naprave v objektu, moramo uporabiti prenapetostno zaščito. Poznamo tri stopnje prenapetostne zaščite na objektu, ki se po večini razlikujejo po zmogljivosti odvajanja električnega toka. Za zanesljivo in kakovostno zaščito je potrebno prenapetostne zaščitne elemente pravilno dimenzionirati. To v praksi pomeni, da je potrebno namestiti tri stopnje zaščite, saj le v tem primeru lahko pričakujemo, da ob prenapetosti ne bo prišlo do poškodb električne opreme. Zmotno je prepričanje, da le z eno stopnjo zaščite rešimo problem.

PRENAPETOSTNA ZAŠČITA

Prenapetostna zaščita se običajno uporablja le zadnja, tretja stopnja zaščite, ki je na trgu dosegljiva v obliki različnih električnih podaljškov z vgrajeno prenapetostno zaščito. Odvajanja toka je zmogljivost v takšnem primeru okoli 6 kA (8/20). To je precej premalo, saj se v primeru neposrednega ali posrednega udara strele lahko pojavijo tokovi tudi do 200 kA (10/350). Medtem prenapetostna zaščita tretje stopnje ni sposobna zaščititi naprave in se praviloma uniči skupaj z napravo, ki bi jo morala zaščititi. Naprave so zanesljivo zaščitene v primeru instaliranih vseh treh stopenj prenapetostne zaščite.

KAKOVOSTNA IN PRAVILNA IZVEDBA

Kakovostna zaščita in pravilna izvedba torej velja, da se zaščitimo pred strelo. Predhodno zaščite pred strelo v realnih razmerah ni mogoče preizkusiti. Zato se zelo hitro lahko zgodi, da imamo vrsto let nameščeno neustrezno zaščito, pa ni nikakršnih težav. Ko oziroma če pride do udara strele, se pokaže realno stanje poškodbe objekta ali opreme kljub zaščiti. Preden se odločite za strelovodno zaščito se je pametno obrniti na strokovnjaka. Ta seveda pozna predpise in standarde s področja zaščite pred strelo ter je tako s svojim znanjem sposoben predvideti ustrezno zaščito.

STANDARDI NA PODROČJU ZAŠČITE PRED DELOVANJE STRELE

Pravilna uporaba naših izdelkov omogoča strokovnjakom, da zaščitijo ljudi in objekte pred posledicami udara strele. Pomembno je, da se pri tem držijo pravil, zapisanih v standardih. Po zakonu o standardizaciji lahko Slovenski inštitut za standardizacijo oziroma do njegove ustanovitve Urad za standardizacijo in meroslovje sprejema standarde tudi v tujem jeziku. Standardi so sicer neobvezni dokument, vendar se v Republiki Sloveniji in enako v Evropski Uniji, z njim določa tehnični nivo. Priprava in sprejem standardov sloni na demokratičnem postopku, v katerem sodelujejo vsi zainteresirani. Standardi se pripravljajo s konsenzom in v tem smislu se smatra, da nihče izmed sodelujočih strokovnjakov ni imel bistvenih pripomb. Iz tega izhaja, da proizvodi in storitve ne smejo biti pod nivoji zahtev, zapisanih v standardih, je pa zaželeno, da so nas tem nivojem. Za uporabo izdelkov iz programa Franzi Strelovodi priporočamo, da strokovna oseba – projektant opravi izračun za njihovo pravilno uporabo.

Podjetje ne izvaja načrtovanja sistemov ali delov sistema zaščite pred delovanjem strele. Posredovani ustni ali pisni tehnični nasveti – podatki se naj upoštevajo kot informacije in nasveti, ki so iz dolgoletne prakse naših partnerjev; sledijo pa našemu najboljšemu znanju in se lahko razumejo kot neobvezni. V kolikor pride do vprašanja jamstva se vsa škoda prenese na vrednost produktov, ki je bila od nas poslana in od vas vgrajena.

Ne dovolite, da vas strela preseneti in uniči Vaše premoženje ali celo življenje!

Kontaktirajte Nas

Iz našega proizvodnega programa vam nudimo elemente strelovoda “FRANZI”, ki vas bodo varovali pred delovanjem strele. Franzi Strelovodi zadovoljujejo tehnične, arhitekturne, estetske in ekonomske pogoje.

Za več informacij, nakup ali nasvet nas kontaktirajte. Z veseljem vam bomo pomagali!

Zadnje Novice

Ogled Vseh Novic