Nazaj
Nazaj

Izdelava Strelovodov

Strelovodi Franzi - Najboljša zaščita pred strelo!

Izdelava strelovodov mora biti kvalitetna, to je moto našega podjetja Franzi. Obvarujte se! Ne dovolite, da vas strela preseneti!

Izdelava strelovodov oziroma strelovodnega sistema – inštalacija se deli na lovilni, odvodni in ozemljilni sistem. Vsak izmed svojo funkcijo pri udaru strele ima vsak izmed teh delov in mora biti ustrezno dimenzioniran. Zato je kvalitetna izdelava strelovodov zelo pomembna.

Naloga lovilnega sistema je prestreči neposreden udar strele v objekt. Tok strele nato steče po lovilni inštalaciji do odvodnega sistema, katerega naloga je prevesti ta tok do ozemljilnega sistema. Ozemljilni sistem omogoči toku strele razdelitev v zemlji. Pri tem je pomembna oblika ozemljila. Ob pravilni obliki ozemljila se na površini ne pojavijo prevelike spremembe potenciala, ki bi bile lahko nevarne za človeka.

Vendar sama lovilna inštalacija ne pomeni ničesar, če ni ustreznega odvodnega sistema. Ta poskrbi, da lahko tok strele, ki steče po lovilnem sistemu, nadaljuje svojo pot proti zemlji. Odvodni sistem sestavljajo povezave med lovilnim in ozemljilnim sistemom. Naloga odvoda je zagotoviti najkrajšo pot toku strele od lovilnega do ozemljilnega sistema. Pri tem je število potrebnih odvodov odvisno od obsega strešne konstrukcije ter izbrane ravni zaščite. Odvodi morajo biti nameščeni glede na robove objekta kar najbolj enakomerno vzdolž celotnega obsega objekta. Pri tem so lahko razdalje med posameznimi odvodi različne, spet v odvisnosti od izbrane ravni zaščite. Izdelava strelovodov je zelo pomembna.

Ozemljilni Sistem

Ozemljilni sistem omogoča toku strele, da se čim hitreje razdeli v zemlji. Kot tak je ključnega pomena, saj brez ozemljilnega sistema tok strele, ki priteče po odvodu, ne bi imel kam steči in bi zaradi tega prišlo do poškodb objekta. Poznamo dva tipa.

Ozemljilo tipa A je zanka okoli objekta, ki ima stik z zemljo v manj kot 80 odstotkih dolžine. Praktično to pomeni, da takšno ozemljilo sestoji iz posameznih tračnih ali paličnih ozemljil. Med seboj niso povezana v zemlji, temveč le nad površjem. V praksi se ta tip ozemljila uporablja tam, kjer ni mogoče namestiti zanke okoli objekta, ali pri obnovah. V takšnih primerih se uporabijo ozemljitvene sonde, ki so nato medsebojno povezane nad zemeljsko površino. Kot tip ozemljila B pa upoštevamo ozemljilo v obliki sklenjene zanke, ki je v stiku z zemljo v vsaj 80 odstotkih celotne dolžine, in tudi temeljsko ozemljilo (ozemljilo v temelju). Pri tem določimo povprečni polmer območja, ki ga določa zanka krožnega ali temeljskega ozemljila.

Število dodatnih ozemljil ne sme biti manjše od števila odvodov oziroma morata biti najmanj dve. Kadar ni uporabljeno temeljsko ozemljilo, temveč zunanje krožno ozemljilo, mora biti le-to oddaljeno od zidu najmanj 1 m in položeno vsaj 0,5 m globoko.

Omeniti moramo tudi to, da ni pomembna le dolžina ozemljil, temveč tudi oblika. V trenutku udara strele steče tok skozi ozemljilo v zemljo. Pri tem se na površju pojavijo na različnih mestih različni potenciali. Ob nepravilni postavitvi ozemljil lahko zaradi tega nastanejo prevelike napetosti koraka, ki so prav tako nevarne.

Strelovodni Odvodi

Odvodi so običajno nameščeni po zidu, lahko pa jih namestimo tudi po odtočnih ceveh. S tem je poenostavljena montaža odvoda na objekt, hkrati pa je tudi poskrbljeno, da so odtočne cevi ustrezno ozemljene. To pomeni, da tudi odtočna cev sodeluje pri prevajanju toka strele. Odtočna cev, po kateri ni nameščen odvod, mora biti pri tleh ravno tako ozemljena in torej služi kot pomožni odvod.

Kvalitetnejše, hitreje in ceneje je geslo današnje
proizvodne tehnologije. To pa zahteva dobro poznavanje materialov, in to tako tistih, ki jih
obdelujemo, kakor tudi tistih, iz katerih delamo orodja za obdelavo. Le dobro poznavanje
materialov lahko prinese dejanske kvalitetne izboljšave ne samo v tehnologijo, temveč prav
tako v konstrukcijo. Izdelava strelovodov vse to vključuje.

Proizvodni program podjetja Strelovodi Franzi obsega:

 • vodniki
 • sonde
 • mehanske zaščite
 • cevne objemke
 • zidni nosilci
 • kontaktne sponke
 • strešni nosilci
 • slemenski nosilci
 • ozemljitvene objemke
 • ozemljitvene sponke
 • zbiralke potenciala
 • orodja
 • montaža in meritve
 • lovilni sistem
 • izoliran lovilni sistem

Vodniki

Vodnike ločimo na: ploščate in okroglega preseka FI. Namenjeni so izdelavi strelovodne inštalacije. Material vodnika je odvisen od tehničnih zahtev oziroma namembnosti objekta, materialov žlebov, ostalih kovinskih delov na objektu in od materiala kritine. . Vodniki so iz Cu – baker, Rf – nerjaveče jeklo, Rf-A4 – kislinsko odporno nerjaveče jeklo, Al – aluminij in Fe – železo / tzn materialov- cinkano jeklo.

Vodnik ploščatega preseka – PL

Vodniki ploščatega preseka se uporabljajo predvsem za zemeljska ozemljila. Presek vodnika in material vodnika pa sta odvisna od tehničnih zahtev, namembnosti objekta in same strukture tal.

Sonde

Sonde so namenjene izdelavi paličnih ozemljil in sanacijam dotrajanih ozemljil. Sonde so iz vročega pocinkanega jekla, izdelane so iz križastega profila in cevi okroglega preseka s priključnimi sponkami. narejene iz polnih bakrenih (rf ) presekov od FI 16 in različnih dolžin

Sonde so iz jekla (vroče cinkano – fe/tzn), bakra (cu) in nerjavečega jekla (rf) različnih dolžin. Sonda palično ozemljilo je namenjeno izvedbi ozemljil povsod, kjer izvedba tračnih ozemljil ni več možna.

Pogosto se uporablja pri dotrajanih ozemljilih na starejših objektih (dotrajanih ozemljilih) ali, kjer tračno ozemljilo ni več mogoče položiti.

Ponikalno upornost sonde ocenimo glede na specifično upornost tal s pomočjo posebnih tabel in enačb, in merilnih instrumentov

Ozemljitvene Objemke

Uporabljajo se za ozemljitev (železnih, bakrenih in nerjavečih cevi) vodovodnih, centralne kurjave in različnih drugih kovinskih cevi po samem objektu.

Zbiralke Potenciala

Uporabljajo se za izenačevanje potencialov.

Orodja

 • odvijalec traku
 • stoječi ravnalec žice z bobnom
 • stoječi ravnalec žice
 • odvijalec traku
 • ročka za krivine FI
 • ročka za krivine PL

Ne dovolite, da vas strela preseneti in uniči Vaše premoženje ali celo življenje!

Kontaktirajte Nas

Iz našega proizvodnega programa vam nudimo elemente strelovoda “FRANZI”, ki vas bodo varovali pred delovanjem strele. Franzi Strelovodi zadovoljujejo tehnične, arhitekturne, estetske in ekonomske pogoje.

Za več informacij, nakup ali nasvet nas kontaktirajte. Z veseljem vam bomo pomagali!